Svarvning

Metallic AB utför allt från enklare 2-axlig svarvning till avancerad svarvning i 7-axlar i fleroperationssvarvar. Fördelen med fleraxlig svarvning är mycket hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser genom ökad effektivitet och mindre hantering. Fleroperationssvarvarna har roterande verktyg så att fräsning kan utföras i samma uppspänning, som svarningen sker. Två av våra svarvar har även subspindel för att helt kunna komplettbearbeta detaljer där detta krävs.

Obemannad svarvning
Fleroperationssvarvarna är även utrustade med kortstångsmagasin, detaljhämtare och skärkraftsövervakning för att tillåta obemannad svarvning.

För att minimera ställtiden och öka noggrannheten är svarvarna rustade med verktygsinmätning och spännhylschuckar.

Svarvning av prototyp
Svarvad och fräst prototyp. En stor del av vår produktion är enstyckstillverkning. Exempel på svarvad och fräst prototyp till fordonsindustrin.