CAD/CAM

Metallic AB skaffade sitt första CAD/CAM system 1988. Vi har sedan dess programmerat alla våra CNC maskiner med hjälp av CAM. Det mångåriga användandet har gett oss en mycket hög kompetensnivå inom området.

Vid konstruktion och modellering arbetar vi med 3D CAD (Alibre Design Expert). Programmet gör det möjligt för oss att både skapa solidmodeller och färdiga tillverkningsritningar.

Till CNC programmering använder vi CAM (GibbsCAM) med 3D och 5-axlig modul. Programvaran låter oss skapa verktygsbanor och maskinstrategier för maximal spånavskiljning. För programmering av komplexa 3D geometrier och 5-axlig simultan fräsning är CAM en förutsättning.

Om ni har en förfrågan ser vi gärna att ni bifogar något digitalt underlag till den, då vi har möjlighet att importera de flesta formaten (DXF, IGES, Parasolid, STEP, SW part, etc.).

CAD/CAM
En impeller i vårt CAD och CAM system. Efter programmering tillverkad i 5-axlig fleroperationsmaskin.